Ο νέος κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) θα αντικαταστήσει την επίσημη οδηγία 95/46 / ΕΚ από το 1995 και θα τεθεί σε  ισχύ την 25η του Μάη του 2018 μετά από μια μεταβατική περίοδο δύο ετών (4/2016-4/2018).

Σε αντίθεση με μια οδηγία ο νέος κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων δεν απαιτεί καμία έγκριση μέσω κοινοβουλίων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).


Αρχή 1: «νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια» 

Αρχή 2: «περιορισμός του σκοπού»

Αρχή 3: «ελαχιστοποίηση των δεδομένων»

Αρχή 4: «ακρίβεια» 

Αρχή 5: «περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»

Αρχή 6: «ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα» 

Αρχή 7: «λογοδοσία».

Ο GDPR καθιερώνει μια νέα αρχή λογοδοσίας, καθιστώντας τα άτομα μέσα στην εταιρεία που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, ως υπεύθυνους για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις αρχές.

Επίσης, ο GDPR προσθέτει νέες πτυχές στις υφιστάμενες αρχές προστασίας των δεδομένων!

Σύμφωνα με τον GDPR, θα πρέπει να εφαρμόσετε ένα ευρύ φάσμα μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι θα μειωθεί ο κίνδυνος υπέρβασης του Κανονισμού και να σας επιτρέψει να αποδείξετε ότι λαμβάνετε τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πολύ σοβαρά.

Μεταξύ των αναγκαίων μέτρων λογοδοσίας είναι:

  • Αξιολόγηση των επιπτώσεων προσωπικών δεδομένων
  • Έλεγχος, αξιολόγηση της πολιτικής σας
  • Διατήρηση αρχείων δραστηριότητας και (ενδεχομένως) διορισμός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO)
  • Διεργασίες, διαδικασίες και πολιτικές
  • Εντός εταιρείας – εργαζόμενοι

Μπορεί να φανεί πως η συμμόρφωση με το πλαίσιο GDPR απαιτεί πολύ προσπάθεια αυτή τη στιγμή, αλλά η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την συμμόρφωση (GDPR compliance) θα προστατεύσει την επιχείρησή σας, τους υπαλλήλους σας, τους πελάτες σας και τον εαυτό σας.

Η Εταιρεία

Η Multiapp Solutions δημιουργήθηκε το 2012 και αναπτύσσοντας μία πελατοκεντρική στρατηγική (Η σωστή αξία σε κάθε πελάτη)

Με κίνητρο την ανάπτυξη και την επιθυμία να βελτιώσει τις επιδόσεις της σε ένα απαιτητικό περιβάλλον όπως το Διαδίκτυο, έχει καταφέρει να ενισχύσει τις δεξιότητές της επενδύοντας σε χρόνο αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να είναι πρωτοπόρος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Dimitrios Makris

Dimitrios @ Makris

CEO & Founder

I.T. & GDPR Consultant, Engineering

iOS & Android Developer

info@multiapp.gr

Venetia Georgiou

Venetia Georgiou

Quality Assurance

Support Hero, IT Department, Quality Testing

Website Programming, e-Learning

v.georgiou@multiapp.gr

Αthanasiοs Matsoukas

Αthanasiοs Matsoukas

Front-End Developer

WordPress, Joomla, CMS, Shopify Expert.

Website Programming, e-Learning

info@multiapp.gr

Alexandros Giatrakis

Alexandros Giatrakis

IOS Developer, Software Engineer

IOS Application Developer

IOS Gaming Developer

info@multiapp.gr

Eirini Karavasili

Eirini Karavasili

Web Developer

Web Developer

e-shop Expert

info@multiapp.gr

Belisar Cenga

Web Developer

Web Developer

e-shop Expert

info@multiapp.gr

Daniel

Android Developer

Android Application Developer

Android Mobile Applications

info@multiapp.gr