“Αποτελεσματική υποστήριξη, σύγχρονος σχεδιασμός/εφαρμογή μηχανής κρατήσεων”