Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)

Ο νέος κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) θα αντικαταστήσει την επίσημη οδηγία 95/46 / ΕΚ από το 1995 και θα τεθεί σε  ισχύ την 25η του Μάη του 2018 μετά από μια μεταβατική περίοδο δύο ετών (4/2016-4/2018). Σε αντίθεση με μια οδηγία ο νέος κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων δεν απαιτεί καμία…