Κανονισμός (GDPR) και Δημόσια Διοίκηση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (GDPR) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ερώτηση 1: Ποια είναι τα κύρια σημεία του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) που πρέπει να γνωρίζει κάθε δημόσια διοίκηση; Απάντηση (με βάση τα Κεφάλαια II και IV του GDPR) Κάθε δημόσια διοίκηση υπόκειται στους κανόνες του GDPR όταν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν φυσικό πρόσωπο.…

Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)

Ο νέος κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) θα αντικαταστήσει την επίσημη οδηγία 95/46 / ΕΚ από το 1995 και θα τεθεί σε  ισχύ την 25η του Μάη του 2018 μετά από μια μεταβατική περίοδο δύο ετών (4/2016-4/2018). Σε αντίθεση με μια οδηγία ο νέος κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων δεν απαιτεί καμία…