Κανονισμός (GDPR) και Δημόσια Διοίκηση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (GDPR) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ερώτηση 1: Ποια είναι τα κύρια σημεία του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) που πρέπει να γνωρίζει κάθε δημόσια διοίκηση; Απάντηση (με βάση τα Κεφάλαια II και IV του GDPR) Κάθε δημόσια διοίκηση υπόκειται στους κανόνες του GDPR όταν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν φυσικό πρόσωπο.…