Η Microsoft ενσωματώνει το AI εργαλείο Copilot και στο Windows 10

Εδώ και κάποιους μήνες η Microsoft έχει ενσωματώσει την παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη στο λειτουργικό σύστημα Windows 11, μέσω ενός εργαλείου, που λέγεται  Copilot και είναι προσβάσιμο από ένα ξεχωριστό κουμπί στην taskbar. To Copilot είναι σχεδιασμένο να συνδυάζει το πλαίσιο και τη νοημοσύνη του διαδικτύου με τα δεδομένα του χρήστη καθώς και την εργασία που…