Τρόποι για να μειώσουμε τα ψηφιακά μας απόβλητα

Η Ημέρα της Γης μας υπενθύμισε την ευθύνη που έχουμε για την προστασία του περιβάλλοντος.  Αν και οι παραδοσιακές προσεγγίσεις όπως η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού είναι γνωστές, υπάρχουν και άλλοι τρόποι με σημαντικό αποτέλεσμα.  Ένας από αυτούς είναι η ελαχιστοποίηση των προσωπικών μας ψηφιακών αποβλήτων, τα οποία μπορούν να έχουν πραγματικές συνέπειες για την…