Τα σημαντικότερα νέα χαρακτηριστικά για τα Windows 11 Update

Ξεκίνησε η διανομή των Windows 11 2022 που φέρνει η πρώτη μεγάλη αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft. Η εταιρεία έχει αναβαθμίσει όλους σχεδόν τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος χρήσης, των δυνατοτήτων διαμόρφωσης, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα, αλλά έχει κάνει και προσθήκη νέων εφαρμογών.   Νέο Start Menu Η πιο μεγάλη αλλαγή στα Windows 11…