Τι πρόκειται να δούμε στο χώρο της τεχνολογίας το 2024

Το 2023 χωρίς αμφιβολία ήταν η χρονιά της τεχνητής νοημοσύνης και του αποκαλούμενου generative ΑΙ με το πιο ενδιαφέρον να είναι η ταχύτητα των εξελίξεων πάνω σε αυτόν τον τομέα. Πολύ πιθανό να ισχύει το ίδιο και για το 2024! AGI & Big Data Το ChatGPT και τα αντίστοιχα εργαλεία που ήδη κυκλοφορούν προσφέρουν αυτό…