Λάτσα Πολυξένη

Πωλήσεις, Σχεδιάστρια

Πωλήσεις, Σχεδιάστρια

Tom Wuijster

Senior Web Developer

Senior Web Developer

Τσικαλάς Κωνσταντίνος

Junior Web Developer

Junior Web Developer

Χαρίλαος Λάμπρη

Junior Web Developer

Junior Web Developer

Μαρίνος Δελημιχάλης

Junior Game Developer

Junior Game Developer

Αναπολιωτάκης Πέτρος

Junior Android Developer

Junior Android Developer

Ανδρέας Αναγνωστόπουλος

Junior Web Developer

Junior Web Developer

Άννα Σοφρωνά

Web Designer

Web Designer

Web Developer

Αλέξανδρος Γιατράκης

IOS Developer, Software Engineer

IOS Application Developer

IOS Gaming Developer

Βενετία Γεωργίου

Quality Assurance

Support Hero, IT Department, Quality Testing

Website Programming, e-Learning