Μαρίνος Δελημιχάλης

Junior Game Developer

Junior Game Developer

Γιώργος Τζιεράκης

Junior Game Developer

Junior Game Developer

Αναπολιωτάκης Πέτρος

Junior Android Developer

Junior Android Developer

Αλέξανδρος Ιωαννίδης

Junior Game Developer

Junior Game Developer

Ανδρέας Αναγνωστόπουλος

Junior Web Developer

Junior Web Developer

Άννα Σοφρωνά

Web Designer

Web Designer

Web Developer

Eirini Karavasili
Ειρήνη Καραβασίλη

Web Developer

Web Developer

e-shop Expert

Αλέξανδρος Γιατράκης

IOS Developer, Software Engineer

IOS Application Developer

IOS Gaming Developer

Βενετία Γεωργίου

Quality Assurance

Support Hero, IT Department, Quality Testing

Website Programming, e-Learning

Daniel Senik

Senior Android & Java Developer

Senior Android Developer

Java Developer